Terug naar boven

Gestaltcoaching

Gestaltcoaching is een vorm van coaching waarbij gefocust wordt op het hier & nu en op bewustwording van je eigen lichaam en geest. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk, en voor welke problemen kan Gestaltcoaching helpen?

Contacteer direct een Gestaltcoach.

Of lees meer over:

Wat is Gestaltcoaching?
Hoe werkt Gestaltcoaching?
Wanneer en voor wie?

Wat is Gestaltcoaching?

'Gestalt' betekent figuur of patroon in het Duits. In de psychologie bedoelt men met een Gestalt een waarneming of perceptie. Als je iets waarneemt, kijk je eerder naar het geheel dan naar de aparte delen. Zo zie je bijvoorbeeld een driehoek als één figuur, eerder dan als 3 aparte lijnen. In de Gestaltcoaching past men dit principe toe op menselijke relaties. Een persoon en zijn problemen kunnen niet los van de relaties of banden met anderen begrepen worden. Dit is de eerste belangrijke peiler van de Gestaltcoaching.

De tweede peiler is dat het beleven van het huidige moment het meest helpend in coaching. Daarom focust de gestaltcoach op het gedrag, de gedachten en de gevoelens in het moment zelf. De werkelijkheid wordt niet gezien als iets geheel objectief, maar eerder als de subjectieve manier waarop iemand alles waarneemt (fenomenologie).
Het verleden en het heden zijn verbonden met elkaar, dus wanneer je het heden aanpakt, pak je ook het verleden aan zonder te moeten gaan graven. Gestaltcoaching vertrekt steeds van wat er nu op de voorgrond is.

Gezien gestaltcoaching werkt vanuit de ervaring (awareness), hoort het bij de groep van experiëntiële denkers.

De Gestaltcoaching is afgeleid van de gestalt therapie. Deze therapievorm werd in de jaren 1940 ontwikkeld door de psychiater Fritz Perls en zijn vrouw, Laura Perls.
De Gestalt therapie is een stroming die invloeden ontleent aan onder andere de psychoanalyse en de systeemtheorie. Deze twee theorieën leggen ook een sterke klemtoon op de invloed van de omgeving op de persoon. Bovendien wil men ook niet louter kijken naar symptomen of karaktertrekken, maar naar de volledige persoon. De klemtoon op het hier en nu komt overeen met de bewustzijnstraining van Mindfullness.

Hoe werkt Gestaltcoaching?

Via gesprek helpt de gestalcoach je bewust te worden van wat en hoe je de dingen nu ervaart. Deze awareness gaat verder dan voelen alleen. Door je ten volle bewust te zijn, sla je een brug naar betekenisgeving en kan er inzicht komen in het patroon dat zich afspeelt.

Om dit inzicht vorm te geven, ga je over tot actie. Gestalt gaat er namelijk vanuit dat opnieuw in contact komen een zeer waardevolle stap is naar verandering. Kwetsures ontstaan in contact en worden geheeld in contact. Men gebruikt acties, bewegingen en activiteiten en blijft niet alleen bij praten. Dit gebeurt onder meer door actief op zoek gaan naar je gewaarwording, het gebruik van stoelenwerk, verbeelding of het uitspreken van wat er in je leeft.

Ook het gebruik maken van de coaching relatie is een zeer bruikbare methode. Wat er gebeurt in de coachingruimte tussen jou en de coach gebeurt misschien ook tussen jou en anderen. Binnen de coaching relatie kan je dit exploreren samen met de gestalcoach.

Wanneer en voor wie?

Gestaltcoaching wordt heel ruim toegepast en kan helpen voor tal van situaties. Of je nu worstelt met een probleem zoals vermoeidheid, angst, verdriet, bore-out, burn-out of om een andere reden in de knoop zit: de Gestaltcoach kan je helpen een manier te vinden om hiermee om te gaan.

Ook wanneer het probleem niet echt duidelijk is, kan je ondersteuning vragen aan een coach.

Vind een Gestalcoach in je buurt.

Gestaltcoach worden?

Wens je een opleiding tot coach te volgen? Kijk bij het opleidingsoverzicht voor de verschillende coaching opleidingen in Vlaanderen.

Of klik hier voor een opleiding tot gestaltcoach of andere bijscholingen van IVCvzw.