Terug naar boven

Burnout / burn-out: symptomen en burnout behandeling

burnout

Voel je je vaak moe of overspannen? Vraag je je af hoe je een burn-out kan herkennen en wat de belangrijkste symptomen zijn? Of hoe je jouw burn-out kan behandelen? Pak vandaag nog samen met een coach je burn-out aan!

Vind meteen een burn-out coach

Of lees meer over:
Wat is een burnout?
Oorzaak van een burn-out
Een burn-out herkennen: de symptomen
Burn-out test
Burnout, depressie of bore-out: het verschil
Burn-out bij kinderen
Wat doet een burn-out coach?


Wat is een burnout?

De vraag “Wat is een burn-out” valt niet makkelijk te beantwoorden. Voor de definitie van een burn-out verwijst men vaak naar de gevolgen van stress, en dit meestal werkgerelateerd. Langdurig blootgesteld worden aan stressvolle situaties eist op termijn zowel lichamelijk als emotioneel zijn tol.

Je voelt je vaak emotioneel uitgeblust, voelt je minder waard en je lijkt de energie niet meer te hebben voor de dingen die je anders geweldig vond om te doen. Je motivatie en concentratie is bovendien ver te zoeken.

De mate van symptomen van een burn-out verschillen van persoon tot persoon. Daarom kan het lastig zijn het begin van een burnout vast te stellen. Een coach kan je helpen om een burn-out vast te stellen, te voorkomen of te behandelen.

Oorzaak van een burn-out

Een burnout kan verschillende oorzaken hebben. De belangrijkste reden is vaak te zoeken bij het onevenwicht in de energie die je hebt en de energie die je moet gebruiken op je werk of in andere stressvolle situaties. Hierdoor krijg je op langere termijn te maken met vermoeidheid en een chronische overbelasting.

Waarom verbruik je meer energie dan je eigenlijk hebt? In de meeste gevallen is dat omdat je de lat voor jezelf te hoog legt. Dit kan zowel op je werk zijn als in je thuissituatie. Je verwacht teveel van jezelf, kent je grenzen niet of kan moeilijk nee zeggen en neemt steeds meer werk en verantwoordelijk aan. Wanneer je hiervoor geen of onvoldoende waardering krijgt, kan je gaan twijfelen aan jezelf en je competenties. Ben je wel goed genoeg? Kan je het niet nog beter doen? Conflicten en spanningen wakkeren deze twijfels bovendien alleen maar verder aan.

Enkele persoonskenmerken die de kans op een burn out kunnen verhogen, zijn:

Schakel daarom bij stress al vroeg een coach in, zo kan een mogelijke burn-out voorkomen worden.

Een burn-out herkennen: de symptomen

Het belangrijkste symptoom van een burn-out is het gebrek aan energie. Sommige mensen ervaren daarnaast vooral lichamelijke klachten of net emotionele klachten. Dit is sterk persoonsgebonden.

Lichamelijke symptomen

Vermoeidheid, duizeligheid, stramme spieren, maag- en darmklachten, hartkloppingen, hyperventilatie, hoofdpijn, slaapproblemen,… In welke mate deze lichamelijke symptomen van een burn-out zich uiten varieert heel sterk van persoon tot persoon.

Psychische en emotionele symptomen

Emotioneel kan je dan weer te maken krijgen met vergeetachtigheid, depersonalisatie (het gevoel met jezelf of de werkelijkheid verliezen), concentratieproblemen, angst of paniekaanvallen, prikkelbaarheid, moedeloosheid, onzekerheid en twijfel. Ook seksuele problemen of lusteloosheid kunnen de kop opsteken. Je verliest interesse in wat zich rondom jou afspeelt en op het gebied van werk voel je een sterke weerstand.

Herken je jezelf in enkele van bovenstaande klachten? Neem dan contact op met een burn out coach om je leven opnieuw op de rails te krijgen.

Burn-out test

Denk je dat je een burn-out hebt? Lees dan de volgende stellingen door. Herken je jezelf hierin?

 • Ik ben ’s morgens al moe bij het opstaan
 • ’s Nachts lig ik vaak te piekeren
 • Ik voel druk op mijn borst
 • Ik heb geen zin om naar mijn werk te vertrekken
 • Ook als ik me niet inspan, merk ik dat ik te snel adem
 • Ik kan minder goed tegen drukte
 • Ik heb last van stijve spieren, rug- of nekpijn
 • Ik voel mij opgejaagd en kan mij niet ontspannen
 • Ik heb problemen om mij te concentreren en ben vergeetachtig
 • Ik ben perfectionistisch
 • Ik ben tegenwoordig snel prikkelbaar
 • Ik verzuim taken die ik vroeger niet zou verzuimen
 • Ik moet vaak omgaan met files en verkeersstress
 • Ik heb steeds minder sociale contacten
 • Ik heb geen energie meer of zin om iets te doen
 • Ik loop steeds achter de zaken aan
 • Ik krijg geen of weinig waardering op het werk
 • Ik maak vaker fouten tijdens mijn job
 • Ik voel me verdrietig, ook als daar niet direct een reden voor is
 • Ik voel me onzeker
 • Ik heb het gevoel dat er op het werk niet echt naar mij geluisterd wordt
 • Ik geloof niet dat ik het verschil kan maken op mijn werk
 • Mensen ergeren mij nu meer dan vroeger
 • Ik sta soms onverschillig tegenover mijn werk
 • Ik wil wel maar ik kan niet meer

Herken je jezelf in de meeste van deze stellingen? Dan is het mogelijk dat je met een burn-out te kampen hebt. Contacteer een coach voor een verkenningsgesprek.

Burnout, depressie of bore-out?

Tussen een burn-out en depressie zijn zeker een aantal raakvlakken te vinden. Symptomen als futloosheid, vermoeidheid en het kampen met negatieve gedachten komen zowel bij een burn-out als een depressie naar voren.

Toch is er ook een verschil. Waar een depressie eerder een stemmingsstoornis is, is een burn-out een energiestoornis. Een depressie zal ook vaker een groter deel van je leven beslaan, terwijl een burn-out zich vaker afspeelt op werkgebied. Toch kan een burn-out soms ook het gevolg zijn van gezinssituaties die te lang en te vaak voor emotionele overbelasting zorgen.

Ook tussen een burn-out en bore-out zijn enkele raakvlakken te vinden. Symptomen als vermoeidheid, lusteloosheid, het vermijden van sociale contacten, een laag zelfbeeld en stress komen zowel bij een burn-out als een bore-out voor.

Toch zijn er enkele belangrijke verschillen. Specifiek voor een bore-out is maskeren. Je doet alsof je het druk hebt, maakt meer werkuren en zoekt andere bezigheden op het werk zoals surfen op het internet. Bij een bore-out verveel je je tijdens de werkuren. Dit kan komen door te weinig werk of door een te weinig uitdagend takenpakket.
Twijfel je of je een burn-out, bore-out of depressie hebt? Een coach kan je hierover uitsluitsel geven en je professioneel begeleiden.

Burn-out bij kinderen

Ook kinderen en jongeren hebben steeds vaker te maken symptomen van burn-out. In onze huidige maatschappij zijn de verwachtingen hoog gespannen. Goede schoolresultaten halen, een bloeiend sociaal leven met veel hobby’s hebben, populair zijn, getalenteerd zijn, veel likes op sociale media halen,… Het kan emotioneel veel vergen van een kind. De vele prikkels werken deze overbelasting in de hand.

Merk je dat je kind vaak verdrietig, angstig of neerslachtig is? Dan is het belangrijk een burn-out in overweging te nemen. Kinderen en jongeren met een burnout hebben nog weinig interesses, gedragen zich soms agressief of beginnen plots slechtere schoolresultaten te halen.

Een kindercoach of jongerencoach kan hen gelukkig helpen om opnieuw de juiste balans te vinden.

Wat doet een burn-out coach?

Een burn-out voorkomen

Een burn-out kan voorkomen worden. Tijdens coaching leer je de signalen van emotionele overspanning te herkennen, zodat je op tijd de nodige maatregelen kan nemen. Je coach leert je luisteren naar je eigen lichaam. Hoe sneller je stress en de oorzaken ervan aanpakt, hoe groter de kans is dat een burn-out kan voorkomen worden.

Een burn-out behandelen

Dankzij coaching vind je de weg naar meer evenwicht in je leven. Je leert problemen en de oorzaken ervan efficiënt aan te pakken en ontdekt hoe je je stress kan verminderen. Zo vermijd je gelijkaardige problemen in de toekomst.

Naast de gesprekken en oefeningen met je coach, kan assertiviteitstraining je helpen bij het stellen van je grenzen. Een loopbaancoach kan je dan weer helpen om een job te vinden die echt bij je past of om na te gaan wat er moet veranderen in je huidige job.

Relaxatie, mindfulness, meditatie, lichaamsgerichte coaching en ademcoaching brengen je dan weer dichter bij jezelf en zijn perfect om je bij overspannenheid of vermoeidheid meer ademruimte te geven.

Herstellen van een burn-out verloopt bij iedereen anders. Voor sommige mensen gaat het over een periode van een aantal maanden, bij anderen duurt het herstel gemakkelijk een jaar. De duur hangt af van de gradatie van de burn-out, externe factoren en de mogelijkheid tot rust. Samen met je coach zoek je de beste en meest duurzame manier om van je burn-out te herstellen.

Kamp je met een burn-out of ben je bang dat een burnout niet veraf is? Blijf niet bij de pakken zitten en contacteer vandaag nog een burnout coach.