Terug naar boven

Voice dialogue

Wat is Voice Dialogue?

Voice Dialogue is een methode, ontwikkeld door Hal en Sidra Stone, die inzicht probeert te krijgen door middel van gesprek tussen verschillende delen van de persoonlijkheid. De persoon bestaat uit een onbeperkt aantal deelpersoonlijkheden, elk met zijn functie en zijn manier van handelen (zoals bijvoorbeeld de egoïst, de perfectionist, de optimist,…). De cliënt neemt de plaats in van het deel waarmee gesproken zal worden. De coach stelt neutraal en onbeoordelend vragen waardoor beweegredenen duidelijk worden en nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden met dit deel van de cliënt. Hiermee kunnen patronen en gedrag veranderen die al lang een negatieve invloed hebben.

Kijk ook op Vindeentherapeut.be voor meer voice dialogue facilitators in je buurt of meer info over voice dialogue.