Terug naar boven

Bemiddeling

Op zoek naar een bemiddelaar bij een familieruzie, burenconflict of echtscheiding? Wat kan bemiddeling betekenen voor je? En hoe verloopt bemiddeling precies? Lees er hier alles over.

Vind meteen een bemiddelaar


Of lees meer over:
Wat is bemiddeling?
Waarom een bemiddelaar?
Bemiddeling bij echtscheiding
Bemiddeling bij familieruzies
Hoe verloopt bemiddeling?
Tarieven


Wat is bemiddeling?

Bij bemiddeling wordt gezocht naar een oplossing voor conflicten. Een derde, onafhankelijke partij zoekt een compromis waarin iedereen zich kan vinden. De bemiddelaar coördineert de gesprekken tussen twee of meer personen en ondersteunt objectief de communicatie.

Het doel van bemiddeling is het bekomen van een zo goed mogelijke oplossing bij een ruzie of geschil. Zo kan een moeilijke situatie worden afgesloten met wederzijds begrip. Bemiddeling is altijd vrijwillig. Wanneer er nog enigszins bereidheid tot gesprek is, verhoogt dit de kans op een waardevol compromis.

Waarom een bemiddelaar?

Een bemiddelaar helpt verschillende partijen om tot een overeenkomst te komen waarin iedereen zich kan vinden. Tijdens de bemiddeling kan iedereen zijn wensen en verwachtingen op een rustige manier en met respect voor elkaar duidelijk maken.

Conflicten kunnen door miscommunicatie of hoog oplopende emoties uit de hand lopen. Dankzij de ondersteuning van een bemiddelaar ontstaan geen definitieve breuken in de relatie met je ex, buren, familie, enz. Dit maakt het makkelijker om een compromis te vinden dat voor iedereen aanvaardbaar is.

Bovendien voorkom je op deze manier dat een ruzie of geschil voor de rechtbank moet komen. Bemiddeling is dus niet alleen aangenamer maar ook sneller en goedkoper dan een juridische procedure.

Bemiddeling bij echtscheiding

Hebben jullie beslist om te scheiden? Dan is bemiddeling perfect om dit op een vlotte en respectvolle manier te laten gebeuren. Door samen naar oplossingen te zoeken en tot een compromis te komen, besparen jullie jezelf heel wat onnodig extra emotioneel leed.

Zeker met kinderen is het aangeraden om op een zo efficiënt mogelijke manier tot een overeenkomst te komen. Je wil namelijk niet dat zij de dupe worden van jullie scheiding.

Een bemiddelaar kan bij een echtscheiding:

  • Advies geven inzake verschillende juridische vragen
  • Jullie ondersteunen in het luisteren en praten met elkaar
  • De belangen van de kinderen nauwgezet in het oog houden
  • Jullie helpen bij het maken van afspraken
  • Een EOT-overeenkomst of ouderschapsplan opmaken

Ben je nog on speaking terms en is er nog hoop voor jullie relatie, dan kan relatiecoaching nog soelaas brengen. Ook om na scheiding constructief met elkaar te blijven communiceren voor de kinderen kan je via relatietherapie werken aan positieve communicatie.

Bemiddeling bij familieruzies

Familieruzies kunnen na verloop van tijd grote proporties aannemen. Wat soms begint als een klein conflict mondt al snel uit in een groter probleem wanneer er niet correct wordt over gecommuniceerd. Spanningen met je broer, zus, ouders, schoonouders, enz. wegen emotioneel zwaar door.

Een bemiddelaar ondersteunt jullie in het oplossen van de geschillen. Dankzij een onafhankelijke, derde partij leren jullie luisteren naar elkaar. Zo ontdekken jullie elkaars wensen en verwachtingen en is er ruimte voor wederzijds begrip.

Omdat bemiddeling vrijwillig gebeurt, is er een grote kans op slagen.

Hoe verloopt bemiddeling?

Bemiddeling verloopt meestal in verschillende fasen:

  • Tijdens een kennismakingsgesprek wordt er kritisch gekeken naar de huidige conflicten en wordt er doorlopen hoe de bemiddeling in zijn werk zal gaan.
  • In een volgende fase worden de mogelijke oplossingen besproken. Er wordt naar iedereen aandachtig geluisterd zodat elke partij zijn wensen kenbaar kan maken. Jullie worden tijdens deze gesprekken zorgvuldig ondersteund door de bemiddelaar zodat alle gesprekken vlot en respectvol verlopen.
  • Tot slot wordt de oplossing uitgewerkt. Nadat jullie tot een aanvaardbaar compromis zijn gekomen, maakt de bemiddelaar de overeenkomst op. Alle concrete afspraken worden hierin vastgelegd.

Tarieven

Hoeveel bemiddeling kost hangt af van jullie persoonlijke behoeften en wensen, het aantal gekozen sessies en de duur van een traject. Na een kennismakingsgesprek zal een bemiddelaar jullie een specifiek traject voorstellen.

Voor meer informatie over de tarieven kan je ook steeds op de persoonlijke pagina van je bemiddelaar terecht.