Terug naar boven

NLP voor Coaches: Practitioner + Master - Deze Coaching opleiding is offline

Deze Coaching opleiding kan niet worden gecontacteerd via Vind-een-Coach.be. Vind een andere Coaching opleiding via onderstaande links.

Omschrijving

Opleiding in samenwerking met NLP-instituut Ithaka


De opleiding ‘NLP voor Coaches’ richt zich naar professionals met een basisopleiding tot coach die de NLP-vaardigheden met effect willen inzetten in hun praktijk als coach of coachende manager. NLP geeft je namelijk een rijke toolbox als (manager-)coach om sneller en makkelijker gewenste resultaten te bereiken.


Je ontwikkelt een diepgaand inzicht in welke NLP-technieken het bereiken van doelen ondersteunen en de basis voor duurzame verandering leggen. Of je nu iemand coacht op persoonlijk of zakelijk vlak, en wat het coachingthema ook is: een nieuwe vaardigheid aanleren, nieuwe wegen vinden om oude problemen op te lossen, persoonlijke effectiviteit vergroten, een selecte relatie met een leidinggevende helpen oplossen, de motivatie prikkelen, zelfvertrouwen boosten, ...


In het eerste deel, ‘NLP voor Coaches: Practitioner’, ligt de focus op de drie onderste logische niveaus (omgeving, gedrag en vaardigheden). Deel twee duikt diep in de 3 bovenste logische niveaus: overtuigingen/waarden, identiteit en missie. Beide trajecten zijn een krachtige en intensieve ontdekkingsreis waarin je de manier onderzoekt waarop mensen hun ervaringen door denken, taal en gedrag vormgeven en ook bewust kunnen veranderen. Dit op een praktijkgerichte en dus direct toepasbare manier, gesteund door modellen, tools en NLP-interventies. Eens je hier als coach van geproeft hebt, wil je niet meer zonder ...Algemeen geeft dit opleidingstraject je de tools en inzichten om je coachee te ondersteunen bij

denken in oplossingen in plaats van problemen

uitdagende maar realiseerbare doelen te stellen

zeker te weten wat anderen bedoelen in plaats van verkeerd te interpreteren

de juiste vragen stellen

in de schoenen te stappen van de ander om te ervaren wat die ziet, hoort en denkt

hulpbronnen te vinden die ondersteunen in de eigen evolutie

de verborgen taal van het lichaam te hanteren

de eigen identiteit als hulpbron in te zetten voor leiderschap

een balans vinden tussen ‘wat doen’ en ‘hoe het te doen’


Voor wie?

Coaches of coachende managers met een basisopleiding tot coach. Minimum het ROOT-traject van het door ICF ondersteund opleidingsprogramma van Training & Coaching Square of een opleiding van vergelijkbare kwaliteit.


De kracht van NLP

Mensen construeren hun specifieke, individuele ervaringen door middel van hun gedachten, hun taalgebruik en hun gedrag. Met andere woorden: wat je gelooft -en dus wat je gedrag beïnvloedt- is een keuze die je zelf maakt. Lichaam en geest zijn daarin direct verbonden. Zet je een aantal typische NLP-denk- en gedragsinstrumenten in, dan brengt je heel concrete veranderingen tot stand. Het is dus van groot belang om als coach inzicht te hebben in hoe dit precies werkt om zo ook anderen met effect te ondersteunen bij veranderingsprocessen.

“Het is nooit te laat om een gelukkige jeugd te hebben.”

Richard Bandler


Programma NLP voor Coaches: Deel 1 - Practitioner

De belangrijkste rol van een coach is de coachee prikkelen tot perceptieverruiming en diens keuzeproces faciliteren. Taal is daarbij van essentieel belang: elke vraag die je stelt, geeft richting aan het proces van de coachee. Hoe beter je als coach herkent met welk taalgebruik de coachee de realiteit filtert of vertekent, hoort wat er niét gezegd wordt tussen de lijnen, ... hoe beter je kunt doorvragen en tot de essentie komen.


De volgende thema’s komen aan bod:

Oorsprong en het belang van NLP

Vooronderstellingen die aan de basis liggen met effect inzetten als coach

Representatiesystemen, predikaten, modaliteiten en submodaliteiten met kennis van zaken toepassen

Metamodel: grondig inzicht in de 12 taalpatronen, ze inzetten om ontbrekende informatie te pakken te krijgen en letterlijk de juiste vraag stellen

Flexibiliteit en ankering: bewustwording van de conditioneringen waarmee een individu functioneert en ze flexibel en creatief aanpassen indien gewenst

Heldere outcomes formuleren en zo waarden en doelen realiseren

Perceptieverruiming: keuzemogelijkheden in het gezichtspunt zorgen ervoor dat de perceptie kan wijzigen

Herkaderen: flexibiliteit ontwikkelen in het denken en doen en meer mogelijkheden krijgen om te groeien door situaties en ervaringen in een ander perspectief te plaatsen

Strategieën: de stappen in een denkproces blootleggen en deze wijzigen en nieuwe dingen aanleren

Een waaier van NLP-processen en oefeningen om in te zetten in je praktijk als coach


Programma NLP voor Coaches: Deel 2 - Master

In dit deel bouwen we verder op de basis uit de Practitioner. Verschillende NLP-thema’s worden verder uitgewerkt en uitgediept, met de focus op patronen in ons functioneren en de achterliggende waarden & overtuigingen (verandertechnieken, taalpatronen en communicatieprincipes op een hoger bewustzijnsniveau).

Als NLP Master-Practitioner ga je ook op zoek naar de kern van het probleem bij jezelf en bij je coachee. Zo gaan we gedetailleerd in op de onbewuste processen en de dieptestructuren in communicatie. We streven naar een diepgaande integratie van inzichten en tools. Dat meesterschap uit zich in de eindproef die je aflegt en waarin je een modelleeropdracht uitwerkt.


De volgende thema’s komen aan bod:


Meta-programma’s: inzicht in mentale, cognitieve, perceptuele programma’s en processen die we gebruiken om informatie op unieke wijze te filteren en te organiseren - door de denkprocessen van het individu in kaart te brengen wordt de volgende stap richting gedragsverandering veel makkelijker

Criteria: criteriahiërarchie als gedragsbepalend kader en hoe we deze kunnen inzetten om vastgeroeste patronen te doorbreken

Waarden & Overtuigingen: ze benoemen en veranderen is een proces van herkadering (re-imprinting) om langetermijnverandering te kunnen realiseren (kerntransformatie: veranderen vanuit ons ‘zijn’en niet enkel door te doen)

Taalpatronen: met taal veranderingen teweeg brengen door doelgerichte vraagstelling, herkaderen, sleight of mouthpatronen, feedback precies formuleren en hierbij meta-spiegel gebruiken

Neurologische niveaus: meer mogelijkheden krijgen en verbanden zien in het gebruik van de verschillende niveaus waarop verandering kan plaats hebben

Structuur van emoties: bewuster en flexibeler omgaan met emoties

Tijdslijnen: persoonlijke geschiedenis en evolutie visueel voorstellen en inzetten om bepaalde elementen ervan te herkaderen, om fundamentele veranderingen door te voeren, …

Identiteit: met NLP meer duidelijkheid krijgen in wie je echt bent en hoe je dat ervaart

Modellering: modelleren ligt aan de basis van het ontstaan van NLP en vormt ook het sluitstuk van de NLP Business Master-Practitioner - het is de ultieme tool om je NLP-kennis en kunde te integreren en te demonstreren en om van anderen te leren wat je zelf waardevol vindt en toch ‘nog’ niet beheerst

Een waaier van NLP-processen en oefeningen om in te zetten in je praktijk als coach


Praktisch

De opleiding loopt over twee jaar en het is mogelijk om gespreid te betalen.


Gebruik maken van KMO-portefeuille?

Vraag je subsidie aan ten laatste 5 werkdagen voor de start van de opleiding. Alle info op www.kmo-portefeuille.be Stort het overige bedrag (locatie/catering en btw + eventuele saldo van de opleiding) onmiddellijk na ontvangst van de factuur op rekening van Training & Coaching Square, ten laatste 5 werkdagen vóór de start van de opleiding.

KMO-portefeuilleis een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid (zie www.agentschapondernemen.be). Voor subsidies van hetBrussels Gewest neem je contact op met contact@coachingsquare.be

Zoek een andere cursus

Locatie cursus