Terug naar boven

Mandy Reiss

Coaching via video call of telefoon

Deze coach kan momenteel niet gecontacteerd worden via Vind-een-Coach.be.

Vind een andere coach via onderstaande linken:

Vind een coachVind een coach in Borgerhout (Antwerpen)Vind een Therapie of psychotherapie via video call of telefoon

Introductie

Please scroll down for English version.

Hé, hallo, fijn dat je langskomt op mijn profiel! Welkom.

Na mijn eigen, innerlijke reis die meer dan 15 jaar geleden begon en heel wat studies/curussen/boeken, vind ik het heerlijk om mijn mede-mens te gidsen op de reis die 'leven' heet.

Ik kan je zeker helpen als je:

 • last hebt van lusteloosheid,
 • zin(geving) mist,
 • je eenzaam voelt,
 • je leeg voelt,
 • je vaak geïrriteerd voelt (en niet goed weet vanwaar dit komt),
 • op een kruispunt in je leven bent aangekomen,
 • niet weet wat je wil en moeilijk keuzes kunt maken.

Mijn visie/waarden als mens en als coach:

 • Verbondenheid: we hebben alvast minstens 2 dingen met elkaar gemeen: we zijn mensen en we zijn in leven. Dat brengt automatisch struggles met zich mee. Dat is normaal. Dat verbindt ons.
 • Duurzaamheid: zowel op vlak van milieu als in de samenleving en relaties. Je krijgt van mij geen tips & tricks. Wel is het mijn doel om jou handvaten te geven waarop je kan terugvallen als het leven je uitdaagt. Zodat je zelf je beste coach en vriend(in) wordt.
 • Avontuur: door weer te leren nieuwsgierig te zijn en open te staan voor àlles wat het leven je aanbiedt zal het leven weer meer een speeltuin dan een slagveld voor je worden. Zo ervaar je meer “goesting” en vreugde in het leven. Ik werk met ACT (Acceptance and Commitment Therapy). We gaan hard werken maar houden het ook leuk en creatief!

Werkwijze:

 • Tijdens een gratis kennismakingsgesprek van een halfuur leren we elkaar al een beetje kennen en voelen we beiden of er al dan niet een 'klik' is om deze reis samen mogelijk te maken.

 • Als je beslist dat je graag verder wil met mij en het voelt ook goed voor mij, dan maken we een volgende afspraak.

 • Uiteraard is het belangrijk naar het verleden te kijken als het bijvoorbeeld gaat over limiterende gedachten die je hebt. Toch gaan we vooral focussen op het heden en op je gedrag. Wat kan je nu doen om een leven te leven dat in lijn ligt met wie jij bent? En hoe krijg je meer psychologische flexibiliteit zodat de tegenslagen die het leven je voor de voeten werpt, je niet langer meer in de weg staan?

 • Na een sessie krijg je steeds een mailtje van me met een korte samenvatting en eventueel extra (schrijf)oefeningen zodat jij het nodige werk kan doen, ook en vooral tussen onze sessies. Zo word je de persoon die je al zo lang wil zijn. Helemaal jezelf.

 • Via geweldloze communicatie kom je weer in contact met je behoeften. Van daaruit vind je je waarden - wat is écht belangrijk voor jou? - en kunnen we realistische doelen gaan opstellen die bij je passen.

Nieuwsgierig? Boek nu je gratis kennismakingssessie via https://calendly.com/mandy_/let-s-connect?month=2021-04.

Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten!


Hello and thank you for stopping by! Welcome.

After my own, long journey that started more than 15 years ago and many studies / courses / books, I love to guide my fellow humans on this journey called 'life'.

I can certainly help you if you:


 • suffer from listlessness,
 • lack meaning,
 • feel lonely
 • feel empty,
 • often feel irritated (and are not sure where this comes from),
 • arrived at a crossroads in your life,
 • do not know what you want and have difficulty making choices.

My vision / values as a person and as a coach:

 • Connection: we already have at least 2 things in common: we are human beings and we are alive. That automatically brings struggles. That is normal. That connects us.
 • Sustainability: in terms of the environment as well as in society and relationships. You will not receive tips & tricks from me. It is my goal to give you the tools you need when life challenges you. So that you yourself become your best coach and friend.
 • Adventure: by learning to be curious again and being open to everything life offers you, life will become more of a playground than a battlefield for you. In this way you experience more enthusiasm and joy in life. I work with ACT (Acceptance and Commitment Therapy). We are going to work hard but keep it fun and creative!

Method:

 • During a free introductory meeting of half an hour we get to know each other a bit and we both feel whether or not there is a 'click' to make this journey possible together.
 • If you decide that you would like to continue with me and it feels good for me too, we will make another appointment.
 • Of course it is important to look to the past when it comes, for instance, to limiting thoughts. Nevertheless, we will mainly focus on the present and on your behavior. What can you do now to live a life that aligns with who you are? And how do you get more psychological flexibility so that the setbacks that life throws at you no longer stand in your way?
 • After a session you will always receive an email from me with a short summary and extra (writing) exercises so that you can do the necessary work, also and especially between our sessions. That's how you become the person you've wanted to be for so long. Completely yourself.
 • Through nonviolent communication you get back in touch with your needs. From there you find your values - what is really important to you? - and we can set realistic goals that suit you.

Curious? Book your free introductory session now via this link.
I look forward to meeting you!

Lees verder

Specialisaties

Life coaching Gedragscoaching Verbindende communicatie Meer ...

Ondersteuning bij

Motivatie Burnout / burn-out Verdriet Meer ...

Praktische informatie

Leeftijdsgroep

Volwassenen Jong volwassenen Vrouwen

Coachingslocatie

Coaching via video call (Skype, Zoom e.a.)

Consulttype

Individuele coaching

Talen

Nederlands Engels

Werkmomenten

Elke werkdag 9 - 17u.
Indien dit moeilijk is voor jou, spreken we een ander tijdstip af.

Every working day 9 - 17h.
If this doesn't work for you, we can arrange another day and time.

Prijs voor een consult

65 Euro

Duur van de sessie

60 minuten

Opleiding

Graduaat Orthopedagogie
Advanced Diploma In Life Coaching (Achology Certified)

Leeftijd

42 jaar