Terug naar boven

Systemische Turning Point Dagen

Workshop

Training & Coaching Square

The House To Be

Z.1 Researchpark 210

1731 Zellik

Vlaams-Brabant

Introductie

Krijg vat op de onderstroom van élk vraagstuk
Bij systemisch werk gaat de klant zijn innerlijke beeld van het organisatievraagstuk fysisch neerzetten in de ruimte. Het kan gaan om een beslissingsvraagstuk, een doelstelling op vlak van business, teamontwikkeling of persoonlijk leiderschap, …
Dit programma is voor iedereen die:
huidige hardnekkige vraagstukken wilt aanpakken
wilt werken aan persoonlijke ontwikkeling
dieper inzicht wilt krijgen in de dynamieken die spelen in de onderstroom zowel in het leven van mensen als ook in dat van hun organisatie

Programmastructuur
In de ‘Experience Seminars: Systemische Opstellingsdagen’ willen we je systemisch werk aan de lijve laten ondervinden op basis van reële cases. Je kan dus zelf een case indienen of deelnemen in de case van iemand anders – beiden zijn bijzonder inzichtsvol.
Bij systemisch werk gaat de klant zijn innerlijke beeld van het organisatievraagstuk fysisch neerzetten in de ruimte. Het kan gaan om een beslissingsvraagstuk, een doelstelling op vlak van business, teamontwikkeling of persoonlijk leiderschap, … Hierdoor worden meteen de verbanden en ‘zwakke punten’, remmingen en blokkades van het beeld duidelijk. Tegelijk kunnen we ook test runs doen, zodat de patronen, onderlinge verbanden en invloeden zichtbaar worden alsook de keuze en structuur van het systeem in een dynamische balans.
Praktisch:
Data: zie kalender (telkens op woensdag, vrijdag of zaterdag)
4 tot 5 casussen per opstellingsdag
Je kiest vooraf je rol in het seminar:
Eigen case inbrengen: €195 (incl. locatie & catering, excl. btw)
Deelname als representant: €75 (incl. locatie & catering, excl. btw)
Deelname als observator: €75 (incl. locatie & catering, excl. btw)
Aanpak
Door complexe situaties ruimtelijk en visueel voor te stellen, ontstaan duidelijke en praktische inzichten in business-vraagstukken. Hierbij worden logisch gezond verstand, fysische gevoelens en fysieke sensaties aangeboord met als doel het herstellen van een dynamisch, systemisch evenwicht. Effecten zijn een verruimd multidimensionaal begrip van de onderlinge verbanden, alignering van hoofd, hart en buik bij business-beslissingen, het steviger opnemen van de leidersrol en duurzame transformaties met de gewenste doelgerichte impact. Kortom: de vertaling naar concrete acties in de praktijk komt met systemisch werk vloeiender tot stand dan wanneer we blijven vastzitten in onze lineaire denkkaders.


Lees verder

Cursusdatums

Eerstvolgende startdatum: vrijdag 1 oktober 2021
vrijdag 1 oktober 2021Vanaf 10:00tot 18:00
Volgende startdatum: woensdag 1 december 2021
woensdag 1 december 2021Vanaf 10:00tot 18:00
Volgende startdatum: vrijdag 21 januari 2022
vrijdag 21 januari 2022Vanaf 10:00tot 18:00

Praktische informatie

Thema's

Coaching Coaching opleiding Keuzes maken Communicatie Energetische coaching - energetisch lichaam Persoonlijke ontwikkeling Sociale vaardigheden Work-life integration Zelfvertrouwen

Voor

Bedrijven en organisaties Coaches, counselors & therapeuten Iedereen Leidinggevenden

Gegeven door

ICF Certified Coaches

Prijs

265 + BTW

Neem contact op met

Systemische Turning Point Dagen
Gelieve via dit contactformulier geen reclame te versturen van welke aard ook. Misbruiken zullen aangeklaagd en aangerekend worden volgens het KB van 4 april 2003.

Training & Coaching Square

The House To Be

Z.1 Researchpark 210

1731 Zellik

Vlaams-Brabant

http://www.trainingcoachingsquare.be

Routebeschrijving