Terug naar boven

Systemische Turning Point Dagen

Workshop

Training & Coaching Square

The House To Be

Z.1 Researchpark 210

1731 Zellik

Vlaams-Brabant

Introductie

Krijg vat op de onderstroom van élk vraagstuk
Bij systemisch werk gaat de klant zijn innerlijke beeld van het organisatievraagstuk fysisch neerzetten in de ruimte. Het kan gaan om een beslissingsvraagstuk, een doelstelling op vlak van business, teamontwikkeling of persoonlijk leiderschap, …
Dit programma is voor iedereen die:
huidige hardnekkige vraagstukken wilt aanpakken
wilt werken aan persoonlijke ontwikkeling
dieper inzicht wilt krijgen in de dynamieken die spelen in de onderstroom zowel in het leven van mensen als ook in dat van hun organisatie

Programmastructuur
In de ‘Experience Seminars: Systemische Opstellingsdagen’ willen we je systemisch werk aan de lijve laten ondervinden op basis van reële cases. Je kan dus zelf een case indienen of deelnemen in de case van iemand anders – beiden zijn bijzonder inzichtsvol.
Bij systemisch werk gaat de klant zijn innerlijke beeld van het organisatievraagstuk fysisch neerzetten in de ruimte. Het kan gaan om een beslissingsvraagstuk, een doelstelling op vlak van business, teamontwikkeling of persoonlijk leiderschap, … Hierdoor worden meteen de verbanden en ‘zwakke punten’, remmingen en blokkades van het beeld duidelijk. Tegelijk kunnen we ook test runs doen, zodat de patronen, onderlinge verbanden en invloeden zichtbaar worden alsook de keuze en structuur van het systeem in een dynamische balans.
Praktisch:
Data: zie kalender (telkens op woensdag, vrijdag of zaterdag)
4 tot 5 casussen per opstellingsdag
Je kiest vooraf je rol in het seminar:
Eigen case inbrengen: €195 (incl. locatie & catering, excl. btw)
Deelname als representant: €75 (incl. locatie & catering, excl. btw)
Deelname als observator: €75 (incl. locatie & catering, excl. btw)
Aanpak
Door complexe situaties ruimtelijk en visueel voor te stellen, ontstaan duidelijke en praktische inzichten in business-vraagstukken. Hierbij worden logisch gezond verstand, fysische gevoelens en fysieke sensaties aangeboord met als doel het herstellen van een dynamisch, systemisch evenwicht. Effecten zijn een verruimd multidimensionaal begrip van de onderlinge verbanden, alignering van hoofd, hart en buik bij business-beslissingen, het steviger opnemen van de leidersrol en duurzame transformaties met de gewenste doelgerichte impact. Kortom: de vertaling naar concrete acties in de praktijk komt met systemisch werk vloeiender tot stand dan wanneer we blijven vastzitten in onze lineaire denkkaders.


Lees verder

Cursusdatums

Start op: zaterdag 3 oktober 2020
zaterdag 3 oktober 2020Vanaf 10.00tot 18.00
Volgende startdatum zaterdag 7 november 2020
zaterdag 7 november 2020Vanaf 10.00tot 18.00
Volgende startdatum zaterdag 28 november 2020
zaterdag 28 november 2020Vanaf 10.00tot 18.00
Volgende startdatum woensdag 19 augustus 2020
woensdag 19 augustus 2020Vanaf 10.00tot 18.00
Volgende startdatum woensdag 16 september 2020
woensdag 16 september 2020Vanaf 10.00tot 18.00

Praktische informatie

Thema's

Bedrijven en organisaties Communicatie Sociale vaardigheden Persoonlijke ontwikkeling Leidinggeven Coaching

Gegeven door

ICF Certified Coaches

Prijs

265 + BTW

Neem contact op met

Systemische Turning Point Dagen
Gelieve via dit contactformulier geen reclame te versturen van welke aard ook. Misbruiken zullen aangeklaagd en aangerekend worden volgens het KB van 4 april 2003.

Training & Coaching Square

The House To Be

Z.1 Researchpark 210

1731 Zellik

Vlaams-Brabant

http://www.trainingcoachingsquare.be

Routebeschrijving