Terug naar boven

Teamcoaching - opleiding tot teamcoach

Training & Coaching Square

The House To Be

Z.1 Researchpark 210

1731 Zellik

Vlaams-Brabant

Teamcoaching - opleiding tot teamcoach

Introductie

Teamcoaching is … boven water brengen van collectieve patronen in handelingen en gedachten die ervoor zorgen dat een groep onbewust en ongewild in een suboptimale situatie blijft hangen. Naast het creëren van bewustzijnsverruiming zet de teamcoach diverse interventies in om de oude patronen te doorbreken en het team naar een hoger ontwikkelingsniveau te brengen. De teamcoach inspireert, daagt uit, doet appèl op de verantwoordelijkheid van alle teamleden om nieuwe competenties en gedachten eigen te maken en zo hun teamdoelen te realiseren.

Voor wie is de opleiding tot teamcoach?

• Voor coaches die zich naast individuele begeleiding willen specialiseren in de procesbegeleiding van groepen.

• Voor leidinggevenden, HR specialisten, projectbegeleiders, trainers die al enkele jaren op een coachende manier teams aansturen en meer in hun kracht willen staan en een duurzamer resultaat willen boeken.


Wat mag je verwachten?

Deze 6 daagse opleiding geeft je extra kracht en bewustwording om groepen te begeleiden vanuit een doorleefd professionalisme. Door teams te coachen vanuit een systemische benadering en gebaseerd op stevige fundamenten zal je meer plezier beleven aan de procesbegeleiding van groepen en zal je versteld staan van de resultaten die een teamcoaching oplevert. Je creëert ruimte om vertrouwen, synergie en groei mogelijk te maken waardoor de teamleden bereid zijn verder te gaan in hun groei dan gewoonlijk. Het programma is ervaringsgericht en zeer praktisch opgebouwd. We werken met cases uit jouw en onze praktijk en bouwen van hieruit je ervaring als teamcoach uit. In dit programma begeleiden wij eveneens jouw proces als teamcoach. Het is de bedoeling dat je ieder onderdeel uit dit programma stap per stap uittest in je eigen praktijk.

Je voortdurende ontwikkeling wordt bevorderd door:

• Coach-the-coach - 2 uur (1 x 2 uur) persoonlijke coaching per deelnemer.

• Tussentijdse opdrachten en observaties - tussen de blokken worden deelnemers verzocht om observaties te doen in de eigen praktijk, en om vragenlijsten of tools uit te testen op eigen situaties.

• Begeleide intervisie - minimum 8 uur waarbij je een eigen case inbrengt en persoonlijke feedback krijgt op je aanpak en coachingsattitude én leert uit de cases van collega’s. De begeleiders zetten diverse intervisievormen in bij de bespreking van casussen, waarbij je kans krijgt om te oefenen in het inzetten van de teamcoaching attitude en teamobservaties.

• Ondersteuning - specifieke vragen kunnen telefonisch of per mail beantwoord worden tot 3 maanden na het programma.

• Collegiale teamcoaching - Tussen de trainingsmodules wordt van iedere deelnemer verwacht dat men ten minste 4 uur doorbrengt met collega’s om te oefenen en te verwerken wat behandeld werd tijdens de vorige module.

• Uitgebreid naslagwerk en tools - je ontvangt een uitgebreide handleiding met tools en inspiratie voor je eigen praktijk!


Programma

Dag 1 - Focus van de teamcoach - Wat is team- coaching en wat is de teamcoach attitude?

• Wat is teamcoaching en wat is het niet?

• Rol van de teamcoach versus manager versus leader.

• Kaderzetting en het opbouwen van een samenwerkingscontract

• Basisconcepten uit systeemleer

• Waarnemen van patronen en experimenteren met circulair denken

• De basishouding en de overtuigingen van de teamcoach


Dag 2 - Teamanalyse en ontwikkeling - In welke fase van zijn ontwikkeling zit het team en waar staan we t.a.v. het doel?

• Diverse valkuilen van de teamcoach: wat zijn mijn aandachtspunten en hoe ga ik ermee om als ze zich voordoen? • Circulaire communicatie bevorderen in het team.

• Fasen en ontwikkelingsniveaus van het team herkennen

• Diversiteit binnen teams waarderen

• Feedback en confronteren tijdens teamcoaching


Dag 3 en 4 – Teaminterventies en hun effecten - Welke interventie inzetten om naar de volgende ontwikkelingsfase te evolueren

• Scherp krijgen van de coachingsvraag: van een probleem naar doelstelling: diverse methodes uitgetest

• Functionele analyse van het team tijdens intakegesprek met de opdrachtgever en het onzichtbare team

• Waaier aan in te zetten interventies gelinkt aan de verschillende fasen van teamontwikkeling

• Onbespreekbare zaken bespreekbaar maken doorprocessen van de onderstroom en bovenstroom te benoemen

• Onbalans in de communicatiepiramide

• Parallelle processen tussen de ingebrachte case en de hier-en-nu situatie herkennen

• Observeren van het effect van de gekozen interventies en de eigen houding op het team

• Rollen in het team: wat is het effect van een teveel of een tekort van specifieke rollen in het team?


Dag 5 - Conflictcoaching: Vanuit meerzijdige partijdigheid conflicten de-escaleren

• Wat zijn conflicten en waarom verdienen ze aandacht? Positieve kant van conflicten

• Conflictstijlen: effecten en intenties van elke stijl en verkenning van jouw onbewuste oordeel hierop • Escalatiefasen in een conflict en hoe stappen zetten tot “herstel” in een conflict

• Inzetten van circulaire interventies om conflicten te de-escaleren

• Conflictgesprekken in teamverband voeren


Dag 6 - Teamcoachingstrajecten en mijn focus als teamcoach

• Beslissingsprocessen in teams: waar hapert het in het team?

• Diverse methodes tot besluitvorming uitgetest waaronder ook Deep Democracy als methode

• Casus: ontwerp van een team coaching traject

• Zelfobservator activeren als teamcoach en jezelf bijsturen wanneer mechanismes optreden als ‘ingezogen’ worden, overdracht, tegenoverdracht,...

• Je grootste angst als teamcoach trotseren en door het oog van de naald gaan


Meer info: zie contactformulier onderaan

Lees verder

Cursusdatums

Start op: donderdag 17 oktober 2019
donderdag 17 oktober 2019Vanaf 10.00tot 18.00
vrijdag 18 oktober 2019Vanaf 10.00tot 18.00
dinsdag 12 november 2019Vanaf 10.00tot 18.00
woensdag 13 november 2019Vanaf 10.00tot 18.00
maandag 16 december 2019Vanaf 10.00tot 18.00
Toon meer datums voor deze startdatum

Praktische informatie

Thema's

Coaching opleiding Coaching Leidinggeven Coachinggroep

Gegeven door

Gecertificeerde coaches van PCC- en MCC-niveau.

Prijs

€2980 (+ 21% BTW) + accomodatie €440 (+ 21% BTW)

Neem contact op met

Teamcoaching - opleiding tot teamcoach
Gelieve via dit contactformulier geen reclame te versturen van welke aard ook. Misbruiken zullen aangeklaagd en aangerekend worden volgens het KB van 4 april 2003.

Training & Coaching Square

The House To Be

Z.1 Researchpark 210

1731 Zellik

Vlaams-Brabant

http://www.trainingcoachingsquare.be

Routebeschrijving